Šta je SVE U JEDAN poslovni paket?

SVE U JEDAN paket je kompletna posvećenost vama, vašem biznisu, proizvodu i uslugama. Sveobuhvatni brending program koji će izgraditi vaš biznis identitet u dizajn, veb i marketing smislu – a sve to na jednom mestu. Prednost ove solucije je što pokriva absolutno sve što vam treba u tri koraka, od najsitnijih detalja do najvećih celina vašeg poslovanja, bez obzira na to da li je u pitanju re-brandiranje ili nešto potpuno novo i unikatno. Paket je modularan i prilagodljiv svim vašim potrebama.

Naš moto je “Mi kreiramo vaš uspeh” – budite uvereni da je SVE U JEDAN paket sinonim toga.

All-in-on-illustracije-01

Korak 1.
DIZAJN

Prvi, ali veliki, korak je uspostavljanje primarnog vizuelnog identiteta – brenda, biznisa, proizvoda ili svega navedenog. Sem kreiranja i definisanja glavnog znaka, odnosno logotipa, u ovaj proces ulazi i definisanje boja, fontova, ilustracija, simbola i svega onoga što unikatno definiše Vas u digitalnom i fizičkom svetu. Sve ono što se postavi u ovom koraku, će definisati sve što dođe kasnije.

Oformljen i pripremljen dizajn se dalje prenosi na kancelariski i štampani materijal kao što su vizit karte, memorandumi, koverte, pisma… ali i digitalni materijal kao što su ikonice, naslovne slike za društvene mreže, baneri itd.

Sa tako detaljno spremljenim smernicama i oformljenim vizuelnim identitetom, možemo preći na sledeći korak.

All-in-on-illustracije-02

Korak 2.
WEB

Glavni cilj drugog koraka je prenos uspostavljenog dizajna na veb stranicu i njena kompletna izrada, uključujući kreaciju svih potrebnih stranica i obradu vašeg materijala (tekstova, slika, videa i fotografija). Bez obzira na industriju ili vašu ponudu, moderna vremena zahtevaju postojanje veb sajta odnosno vaše prezentacije na internetu. I ne samo to, sajt mora da bude dobro osmišljen, brz, funkcionalan i da pruža pristup svim informacijama koje su potrebne vašim potencijalnim klijentima da se odluče za vas.

U ovom koraku vam se takođe pružaju dodatne mogućnosti kao što su postojanje blog modula, WPML multijezičkog sistema (kao i sam prevod na drugi jezik), WooComerce sistema za web trgovine, booking/zakazivanje modul i još mnogo toga.

Bez obzira na vaše potrebe i želje, na kraju ćete imati odlično dizajniran, ultra funkcionalan veb sajt koji je prijavljen na sve veb pretraživače (Google, Yahoo, Bing…) i koji dalje možete da dopunjujete kako vreme odmiče i pratite njegov učinak putem Google Analytics.

All-in-on-illustracije-03

Korak 3.
MARKETING

Poslednji korak je plasiranje vašeg biznisa, proizvoda i usluga prateći oformljene kratkoročne i dugoročne planove i ciljeve. Sav dostupan materijal se dodatno obrađuje prateći sve kopirajting, SEO, i adekvatne vizuelne stilske smernice. Pregledaju se već postojeći marketing kanali kao što su društvene mreže i otvaraju se nedostajući koji se mogu iskoristiti – profili se dopunjuju, povezuju i gradi se vaša mreža.

Objave za društvene mreže se posebno i kvalitetno spremaju u tekstualnom i vizualnom smislu prateći dogovorene “tonove”, smernice i dizajn i postavljaju se u dogovorenom intervalu i vremenu (uključujući pravilne formate, kreativno pisanje, tagove i dodatne opcije kao „stories“, „reels“ itd.). Konačno, lansiraju se kampanje koje obuhvataju društvene mreže, internet, pretraživače, e-mail i sve druge moguće marketing kanale – koristeći najbolje opcije, trendove i rezultate iz zadate industrije.

I posle kraja: prave se dugoročni i kontinualni marketing planovi, internet održavanje, praćenje učinka svih objava i reklama a mi smo tu za svaki vid podrške, konsultacije, dodatne usluge i sve vaše dizajn, veb i marketing potrebe.

HAJMO DA RADIMO ZAJEDNO!

Detalji SVE U JEDAN poslovnog paketa

Detalji prikazuju uobičajeni paket. Modularnost dozvoljava da se uključe dodatne usluge i/ili izbace nepotrebne u zavisnosti od vaših potreba.

DIZAJN

 • Dizajn novog logotipa koristeći zadate smernice i inspiracije i/ili prethodni logotip – različite bojene i stilske varijacije se dobijaju a postoji i mogućnost izrade animacije
 • Izrada kvalitetnih predloga pre finalne verzije, tri verzije svakog predloga i do tri izmene po dizajnu
 • Kreiranje i definisanje vizuelnog identiteta brenda (boja, oblika, simbola…) na osnovu dizajna logotipa
 • Dizajn vizit karte: oblik, grafika, ilustracije, lica…
 • Kreiranje QR koda po potrebi
 • Prenos i usklađivanje uspostavljenog dizajna i logotipa na memorandum, pismo, kovertu i drugi kancelariski materijal
 • Dizajn flajera/postera po potrebi: veličina, grafika, ilustracija, strane…
 • Priprema za štampu i komunikacija sa štamparijama
 • Obrada dostavljenog materijala: tekst, slike, fotografije
 • Prenos i usklađivanje dizajna na digitalni materijal
 • Kreiranje “MockUp” slika za potrebe promovisanja
 • Dizajn promo paketa materijala za socijalne mreže, web sajt, banere i digitalne reklame

WEB

 • Izrada kompletne internet stranice u CMS WordPress sistemu
 • Moderni “responsive” dizajn prilagođen mobilnim uređajima
 • Izrada rubrika i podrubrika na stranicama
 • Unos i obrada dostavljanog materijala: tekstova, slika, videa i fotografija
 • Povezivanje stranice sa socijalnim mrežama
 • Integracija e-mail kontakt forme za upite
 • Integracija tačne lokacije preko “Google Maps”
 • WPML multijezični sistem i prevod (Srpski, Engleski) po potrebi
 • WooCommerce system za web trgovine po potrebi
 • Moduli recenzije/utisci, blog, booking/zakazivanje i drugi po potrebi
 • Prijava na sve web pretraživače Google, Yahoo, Bing…
 • Verifikacija (potvrda vlašništva) stranice preko Google-a
 • Integracija „Google Analytics“ sa vašom lokacijom
 • Registracija domena i veb hosting od godinu dana
 • Održavanje, optimizacija i kreiranje sigurnosnih kopija van servera

MARKETING

 • Duboko istraživanje subjekta i povezanih industrija uz konsultacije sa klijentom
 • Kompletna adaptacija društvenih mreža uz otvaranje novih po potrebi i korigovanju već postojećih
 • Kompletna adaptacija i priprema sekundarnih kanala (npr. email)
 • Popunjavanje nedostajućih informacija i potencijalne izmene u već dostupnim (description/info…)
 • Postavljanje glavnog dizajna objava i reklama sa integracijom postojećih elemenata (kao logo npr.)
 • Obrada dostavljenog materijala: tekst, slike, fotografije, video
 • Pisanje kvalitetnog teksta koji prati sve kopirajting i SEO tačke
 • Postavljanje glavnog “tona” objava tj. tekstualnog dela
 • Aktiviranje automackih sistema za poruke
 • Postavljanje svih tipova objava na mreže u dogovorenom intervalu i vremenu uz dodatke („stories“, „reels“…).
 • Lansiranje spremljenih kampanja ili kampanje: Google Ads, Promo/Boost objave, Facebook Ads, Stories Ads itd.
 • Kontinualni marketing planovi i praćenje učinka reklama

Primeri kompletiranih SVE U JEDAN paketa